727 965 965

FAQ – Pytania i odpowiedzi:

Dlaczego Helpea?

 

 • specjalizujemy się w wynajmach aut zastępczych oraz pomagamy w uzyskaniu dopłat do zaniżonego kosztorysu, dzięki temu klient nie płaci za wynajęty pojazd w razie problemów z odzyskaniem pieniędzy od ubezpieczyciela,
 • 100% naszej floty to samochody pewne i bezpieczne, serwisowane w ASO,

 • nasze samochody są ubezpieczone w pełnym zakresie (OC, AC, NNW, Assistance),
 • rozwijamy się dla Ciebie i otwieramy na potrzeby naszych klientów, kompleksowo zajmujemy się uzyskiwaniem świadczeń od Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • każdy klient może wyrazić swoją opinię na Nasz temat na facebooku, gowork.
 • mamy duże doświadczenie w kontaktach z Ubezpieczycielami, dlatego sprawnie uzyskujemy należne klientowi świadczenia.
1. Czy uzyskam odszkodowanie za zniszczony samochód?

Jeżeli pojazd został uszkodzony w związku z kolizją, możesz dochodzić odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Możesz żądać zwrotu kosztów poniesionych na holowanie uszkodzonego pojazdu, najem pojazdu zastępczego, wypłatę sumy pieniężnej pozwalającej przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody.

2. Jakie muszę posiadać dokumenty, aby uzyskać odszkodowanie?
 • notatkę policji/oświadczenie sprawcy
 • numer polisy wraz z nazwą TU

 • prawo jazdy

 • dowód rejestracyjny
3. Sąd orzekł, że jestem współwinnym wypadku lub przyczyniłem się do jego zaistnienia. Czy nadal mogę starać się o odszkodowanie?
Oczywiście warto starać się o odszkodowanie nawet w takiej sytuacji. Jednak przyznane odszkodowanie zostanie pomniejszone o procent przyczynienia się do szkody.
4. Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?
Jeżeli uważasz, że wypłacone odszkodowanie jest zaniżone przed upływem 3 lat od ostatniej decyzji TU możesz zgłosić reklamację.
5. Co w sytuacji, kiedy sprawca, kierujący samochodem lub motocyklem, zbiegł z miejsca zdarzenia i nie mam jego danych? Czy należy mi się odszkodowanie?

Istotne jest, aby rozpytać ewentualnych świadków, czy nie zapamiętali czegoś, co pomoże zidentyfikować zbiegłego sprawcę. Od świadków, którzy mogą opuścić miejsce zdarzenia zanim nadjedzie policja, warto zebrać dane osobowe i adresy tak aby można było ich później wskazać policji i zażądać ich przesłuchania. Wezwanie funkcjonariuszy policji i zabezpieczenie przez nich materiału dowodowego jest także istotne dla postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, a ma na celu także chronić zgłaszającego przed podejrzeniem, że chce wyłudzić odszkodowanie i sam jest sprawcą szkody.

Kto pokryje szkodę?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z art. 98. ust 1 – 3 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w przypadku szkody spowodowanej przez niezidentyfikowanego sprawcę, pokrywa szkody na osobie i mieniu.

Dodatkowo, o tym czy UFG wypłaci w takiej sytuacji odszkodowanie przesądza także rodzaj szkody (szkoda na osobie, szkoda na mieniu). W sytuacji, gdy występuje jedynie szkoda na mieniu, odszkodowanie powinno zostać pokryte z polisy AC poszkodowanego, a nie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Gdzie należy się zgłosić

Poszkodowany może zwrócić się do dowolnego Zakładu Ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia komunikacyjne. Zakład taki ma obowiązek w każdej sytuacji przyjąć zgłoszenie, rozpatrzyć je, a następnie przekazać do Funduszu Gwarancyjnego, informując jednocześnie o tym fakcie zgłaszającego. Poszkodowany powinien pamiętać, że to na nim ciąży obowiązek wykazania faktu zaistnienia szkody i jej wysokości. Ważnym zatem jest zgromadzenie wszelkiej koniecznej dokumentacji dotyczącej szkody, a przede wszystkim jej wysokości. Zasadnym jest wstrzymanie się z dokonywaniem jakichkolwiek napraw pojazdu do czasu zbadania go przez rzeczoznawcę ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

6. Jak wiele czasu zajmuje proces likwidacji szkody?
Proces likwidacji szkody majątkowej zajmuje od 30 do 90 dni pod warunkiem złożenia wszelkich dokumentów niezbędnych w procesie likwidacji.
7. Towarzystwo Ubezpieczeń uznało szkodę całkowitą i co dalej?
Szkoda całkowita ustalana jest w przypadku kiedy wg. kosztorysu Towarzystwa koszt naprawy pojazdu jest równy bądź większy od wartości pojazdu przed szkodą. Wówczas Towarzystwo ustala wysokość pozostałości po szkodzie (cenę wraku) na podstawie aukcji internetowej. Oczywiście nie musisz sprzedać pojazdu za kwotę oferowaną przez Towarzystwo. Warto wiedzieć, że Towarzystwo ocenia wartość pojazdu przed szkodą. Od tej wartości odejmowana jest wartość pozostałości (wraku) i otrzymaną kwotę wypłaca jako wysokość odszkodowania. Oczywiście jeżeli sprzedasz pojazd za mniejszą wartość na podstawie dokumentu kupna-sprzedaży możesz dochodzić różnicy.
8. Uszkodzony samochód nie nadaje się do dalszej jazdy. Co mogę zrobić?
Zaraz po zgłoszeniu szkody Ubezpieczyciel ocenia rozmiar szkody na podstawie notatek rzeczoznawcy oraz kalkulacji kosztorysowej. Wypłacone wówczas odszkodowanie nie zamyka drogi do dochodzenia większych świadczeń. Możesz odwołać się od wydanej decyzji, jeżeli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone. Ponadto w ciągu 3 lat od zaistniałego zdarzenia możesz zgłosić się do nas i po pozytywnej analizie możemy starać się o wyższe należne Ci odszkodowanie.
9. Otrzymałem już odszkodowanie czy mogę walczyć o więcej?
Zaraz po zgłoszeniu szkody Ubezpieczyciel ocenia rozmiar szkody na podstawie notatek rzeczoznawcy oraz kalkulacji kosztorysowej. Wypłacone wówczas odszkodowanie nie zamyka drogi do dochodzenia większych świadczeń. Możesz odwołać się od wydanej decyzji, jeżeli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone. Ponadto w ciągu 3 lat od zaistniałego zdarzenia możesz zgłosić się do nas i po pozytywnej analizie możemy starać się o wyższe należne Ci odszkodowanie.
10. Czy musisz wcześniej naprawić auto?
Powszechną praktyką większości Zakładów Ubezpieczeń jest wymaganie od Poszkodowanego faktur za naprawę pojazdu w przypadku żądania wyższego odszkodowania. Oczywiście takie działania są niezgodne z obowiązującym prawem i Orzecznictwem Sądu Najwyższego. To poszkodowany decyduje, czy naprawi swój pojazd czy też nie i Towarzystwo nie może wymagać abyś to zrobił.
11. Szkoda częściowa jak sobie z nią poradzić?
Twój samochód został uszkodzony przez innego kierującego, szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub jeśli masz polisę AC za pośrednictwem swojego Ubezpieczyciela. W przypadku zgłoszenia szkody przez polisę AC, Twój Ubezpieczyciel odbierze należne odszkodowanie od Ubezpieczyciela sprawcy. Musisz jednak pamiętać, że wysokość odszkodowania ma pokryć niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, przy cenach występujących na rynku lokalnym. Kosztorys sporządzony przez Ubezpieczyciela często nie pokrywa faktycznie poniesionych wydatków. Dlatego jeśli tylko masz wątpliwości czy, aby na pewno wyliczona kwota odszkodowania nie jest zaniżona – skontaktuj się z nami a my to za Ciebie sprawdzimy.
12. Mam wrażenie, że moje odszkodowanie zostało zaniżone.
Zawsze możesz dokonać analizy kroków podjętych przez Towarzystwo Ubezpieczeń, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją – odwołaj się od niej. Jeżeli nie masz wiedzy jak to zrobić, a nie minęły 3 lata od ostatniej decyzji możesz skorzystać z darmowej analizy. Przekonasz się wówczas czy Ubezpieczyciel właściwie przeprowadził proces likwidacji Twojej szkody.

 

 

AUTA ZASTĘPCZE

Jesteś poszkodowanym, Twój samochód nie nadaje się do jazdy, potrzebujesz zastępczego?


 • Wypadek musi być spowodowany przez innego kierowcę – to z jego OC będzie likwidowana szkoda

 • Jeśli sytuacja tego wymaga wezwij Policję w innym przypadku wystarczy samo oświadczenie sprawcy
 • Zadzwoń do Nas 727-970-727 (telefon całodobowy)
 • Wydanie samochodu zastępczego trwa kilka minut
 • Auto oddajesz jak tylko odbierzesz swoje z warsztatu
 • Wynajem jest całkowicie bezpłatny- należne świadczenia uzyskujemy od Ubezpieczyciela, abyś nie musiał tracić swojego czasu
1. Kto zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji ?
Odzyskaniem pieniędzy od ubezpieczyciela sprawcy kolizji zajmuje się Helpea Car
2. Czy i jakiej wysokości jest kaucja gwarancyjna pobierana za samochód zastępczy ?
Nie pobieramy kaucji gwarancyjnej
3. Kto załatwia wszystkie formalności związane z wynajęciem auta zastępczego z OC sprawcy ?
Wszystkie formalności wiążące się z otrzymaniem odszkodowania za auto zastępcze z OC sprawcy leżą po stronie Helpea Car
4. Jakie są koszty podstawienia samochodu zastępczego pod adres poszkodowanego ?
Auta zastępcze z OC sprawcy przekazujemy naszym Klientom w rozliczeniu bezgotówkowym.
5. Czy wezwanie Policji na miejsce szkody jest niezbędne aby skorzystać z auta zastępczego ?
Nie jest konieczne, do roszczenia odszkodowania również wystarczające jest oświadczenie spisane przez uczestników kolizji z jasną informacją o sprawcy szkody.
6. Czy auto zastępcze należy się dla osoby prywatnej użytkującej auto tylko w celach prywatnych ?
Tak, samochód zastępczy przysługuje niezależnie od tego do jakich celów wykorzystujemy swój pojazd.
7. A jaki model samochodu zastępczego mogę wybrać ?
Generalna zasada jest taka że na auto zastępcze możemy wybrać dowolny model tej samej klasy lub niższej.
8. Czy w przypadku szkody całkowitej także przysługuje mi auto zastępcze ?
Tak, także w przypadku szkody całkowitej przysługuje auto zastępcze.
9. Jakie są konsekwencje w przypadku kolizji autem zastępczym ?
Wszystkie auta  Helpea Car posiadają ubezpieczenie OC, AC. W przypadku szkody nie z winy wynajmującego, nie ponosi on żadnych kosztów.
10. Czy w Helpea Car są ukryte koszty związane z wypożyczeniem auta zastępczego ?
Nie ma żadnych ukrytych opłat. Wypożyczenie jest całkowicie bezpłatne. Szczegółowe regulacje znajdują się w umowie i regulaminie.
11. Kto może prowadzić samochód zastępczy ?
Samochodem zastępczym może poruszać się każdy posiadający prawo jazdy zgłoszony do nas kierowca.
12. Czy jest dzienny limit kilometrów jaki mogę przejechać autem zastępczym ?
Auta zastępcze mają limit – 200 km dziennie.
13. Jak wygląda tankowanie paliwa ?
Helpea Car  podstawia auto zatankowane do pełna i z takim stanem paliwa rozliczamy się przy zdaniu auta.
14. Podstawa prawna domagania się zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) odszkodowanie ustala się i wypłaca w graniach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, jeżeli są oni zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Ponadto odnosząc się do zakresu odszkodowania z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego należy sięgnąć do ogólnych reguł Kodeksu cywilnego, w szczególności do przepisu art. 361 § 1 i 2 k.c. Reguły te nakazują przestrzeganie zasady pełnego odszkodowania w granicach adekwatnego związku przyczynowego. Podstawową bowiem funkcją odszkodowania jest kompensacja, co oznacza, że odszkodowanie powinno przywrócić w majątku poszkodowanego stan rzeczy naruszony zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy czym nie może ono jednak przewyższać wysokości faktycznie poniesionej szkody.

W odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela z OC komunikacyjnego poniesionych przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wydatków na najem pojazdu zastępczego, Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści Zgodnie z uchwałą SN w składzie 7 sędziów z dnia 17 listopada 2011r. III CZP 05/11: ,,Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej’’

15. Kto może skorzystać z bezgotówkowego najmu auta zastępczego?
Z oferowanego przez naszą firmę bezgotówkowego najmu auta zastępczego może skorzystać każda osoba, której pojazd został uszkodzony w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym, sprawca zdarzenia jest znany i szkoda w uszkodzonym pojeździe likwidowana jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia.
16. Czy w celu wynajmu auta zastępczego konieczna jest zgoda na to wynajęcie od towarzystwa ubezpieczeniowego?
Nie. Poszkodowany ma prawo wynająć auto zastępcze jeżeli uszkodzenia jego pojazdu uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po drogach, nie musi uzyskiwać zgody towarzystwa na to wynajęcie. Ponadto auto zastępcze przysługuje poszkodowanemu już od chwili uszkodzenia jego pojazdu, a procedura uzyskania ewentualnej zgody trwa co najmniej kilka dni.
17. Czy wynajmujący auto zastępcze musi wyłożyć pieniądze na wynajem?
Nie, auto wynajmowane jest bezgotówkowo a na podstawie umowy Helpea Car uzyskuje zwrot od Towarzystwa Ubezpieczeń.
18. Kto pokrywa koszty wynajmu auta zastępczego?
Wszystkie koszta wynajmu auta zastępczego pokrywa ubezpieczyciel w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia.
19. Co się stanie, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci za wynajęte auto zastępcze?
W takiej sytuacji pracownicy firmy Helpea Car rozpoczynają procedurę windykacyjną wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, włącznie z procesem sądowym. Klienta ta procedura nie obciąża, nie bierze z zasady w niej udziału. W sporadycznych przypadkach może tylko zostać wezwany na rozprawę w charakterze świadka, nie bierze jednak udziału w sprawie jako strona.
20. Kto ponosi koszty sądowe i doradztwa prawnego?
Wszystkie koszty sądowe i doradztwa prawnego w zakresie sprawy sądowej o zapłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe za wynajęte auto zastępcze ponoszone są przez firmę Helpea Car, klient nie jest obciążany tymi kosztami, jeśli nie jest sprawcą szkody.
21. Jeżeli proces sądowy wygra towarzystwo ubezpieczeniowe, czy klient może zostać wezwany do zapłaty za wynajęte auto?
Pracownicy firmy Helpea Car razem z odpowiednim wsparciem prawniczym dążą do wygrania sprawy. Może się jednak zdarzyć, że w procesie sądowym część roszczenia zapłaty za wynajęte auto zastępcze zostanie uznana przez sąd jako bezzasadne. Nawet w takiej sytuacji Helpea Car nie obciąża klienta kosztami. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej sytuacji: jeśli klient dokonując wynajęcia auta świadomie poda fałszywe dane, dokona wyłudzenia lub odmówi ewentualnie wymaganej współpracy w procedurze windykacyjnej wówczas w przypadku przegrania procesu sądowego klient zostaje obciążony kosztami wynajmu auta i postępowania sądowego.